Köksfläkt

Inga köksfläktar får kopplas till husets ventilationssystem.

Tillåtna motorfläktar

De enda tillåtna motorfläktarna är sådana som skickar tillbaka luften i den egna lägenheten de kallas ofta för kolfilterfläktar, men notera att de alltså inte får kopplas direkt till husets frånluftssystem hur mycket kolfilter de än har. Det är lufttrycket, inte osets innehåll, som är boven i det sammanhanget samt att det måste sättas en frånluftsventil till ventilationen i köket.


Otillåtna motorfläktar

Det är inte tillåtet att koppla motordrivna fläktar till husets ventilationssystem. Du som eventuellt har en i din lägenhet måste återställa det på egen bekostnad, även om den var där när du flyttade in. 

Fläkt med spjäll
De flesta har fläktar som man "sätter på" med ett vred, det öppnar i själva verket bara ett spjäll för större flöde - det sätter inte på någon motor. Det är därför viktigt att ha fönsterventilerna öppna så man får in luft i lägenheten. Lika mycket luft som man släpper ut måste man få in i lägenheten.

Så här fungerar ventilationen i våra hus
Vår ventilation fungerar så att det sitter frånluftsfläktar vid "skorstenarna" på taket. De skapar ett undertryck som drar luft ut ur lägenheterna, till exempel genom volymkåpan och den runda ventilen i badrumet. 

Ibland kan man önska sig bättre utsug vid matlagningen, vid användande av motordrivna fläktar som är kopplade till frånluftssystemet i lägenheterna trycker man då begagnad luft till frånluftssystemet med för högt tryck och effekten blir att den trycks ut hos grannarna, ofta med matos som de inte har bett om.