Föreningens ordningsregler

Det åligger alla medlemmar och hyresgäster hos Brf Vasa att:

* Alla förväntas följa föreningens stadgar, policy- och ordningsregler

* Betala månadsavgiften/hyran senast den sista i varje månad

* Vårda föreningens egendom

* Parkering på gårdarna är förbjudet, endast i och urlastning är tillåtet. Fordon får ej

   framföras fortare än 10 km/tim inne på våra gårdar

* Om det uppstår skada av sådan art att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, skall 

   skadan omedelbart felanmälas, kontakta fastighetsskötaren eller någon i styrelsen

* Förändringar av VVS, el-, ventilationssystem och bärande väggar får inte göras utan

  styrelsens tillstånd

* Lämna inte dörrar till förråd och tvättstugor olåsta

* Vid längre bortavaro stänga av vattenkranar till disk- och tvättmaskiner

* Undvika störande verksamhet mellan 22.00 - 08.00. Meddela dina grannar om du ska ha

   fest.

* Inte piska eller skaka mattor, kläder eller liknande på balkongen

* Respektera att tvättstugan endast får användas av boende i området och endast för eget

   behov

* Tvättstugan; Respektera tvättider, noga städa tvättstugan efter användning och följa

   anvisningarna för tvättstuga

* Följa områdets parkeringsförbud

* Det är inte tillåtet att tvätta bil/MC/moped på gården

* Håll snyggt och rent på din uteplats samt utanför ytterdörren

* Hålla ordning och städat på P-plats och i garage

* I cykelrummen skall endast brukbara cyklar/mopeder stå

* Inte rasta hundar inom föreningens område. Hundar skall hållas kopplade inom området

*Katter kontrollera gärna var er utekatt gör ute så den inte gör ifrån sig i sandlådor o dyligt                    * Sopor skall sorteras enligt och i de sopkärl som soprummen erhåller

* Själv se till att miljöfarligt avfall som t.ex. bilbatterier, el- och elektronikartiklar,

  spis/kyl/frys/tvättmaskin m.m. lämnas till SÖRAB i Upplands Väsby