Sopor

Hushållssopor

Hushållssopor får inte läggas i garage, tvättstugor, grovsoprum, källargångar eller i Brf Vasa's papperskorgar. Tänkt på att kasta sopor i avsedd behåller och fyll inte de närmsta kärlen till bredden. Brf Vasa får betala extra om det hamnar sopor på golvet.

Glas

får endast kastas på avsedd plats för detta i soprum och i källsorteringsrum.

Konservbrukar

får endast kastas på avsedd plats för detta i källsorteringsrum.

Grovsopor

Brf Vasa har ingen grovsopshantering.

Det går bra att lämna både miljö- och återvinningsavfall på Sörab i Upplands Väsby. Gratis lämnar du ungefär så mycket som ryms i bakluckan på din personbil. Större mängder kan lämnas vid Hagbytippen i Täby (tillhör Sörab). Gratis lämnar du två kubikmeter avfall.

Papper

Med returpapper menas vanligt tidningspapper.

Wellpapp, äggkartonger, frigolit, plastat papper och liknande sorteras på avsedd plats för detta i källsorteringsrummet.

Tänk på att slå sönder kartonger innan du lägger dem i kärlen så får det plats mer och vi slipper tömma så ofta.

Batterier

får endast kastas på avsedd plats för detta i källsorteringsrum.

EL-avfall

MINDRE El-avfall såsom lampor, brödrost, datorer, radio etc. får endast kastas på avsedd plats för detta i sophuset vid bommen.

Spis, kyl & frys får ej ställas i Källsorteringsrummet utan det får var och en åka själva med till Sörab i Upplands Väsby.

Bilbatterier får ej heller ställas i källsorteringsrummet, utan det åker man med till närmasta bensinmack.

Om du känner dig osäker på vad du kan lämna i källsorteringsrummet så finns det tydliga instruktioner på alla insamlingskärlen. Tänk på principen att det är förpackningar man får slänga där när det gäller glas, plast, kartong och metall.