Praktisk information

Lägenheten

Under denna flik finns det ett antal punkter att tänka på när du bor i Brf Vasa. Detta gäller alla, även hyresgäster.

Vi har fått tillstånd av Sollentunahem att låna deras Ordningsregler.

Vill du renovera är du välkommen att göra så. MEN om du planerar att göra om, byte ut/renovera köket och/eller badrummet och detta medför ingrepp i vatten, el och avlopp MÅSTE du ha styrelsens godkännande innan du påbörjar arbetet. Alla el, vatten och badrumsarbeten måste utföras av godkänd hantverkare.

KOM IHÅG

Vi som boende har ansvar för att tomten som gränsar till det \"egna\" huset inklusive parkeringsplats och garage är i gott skick. Detta gäller även rensning av sly, gräsklippning och rensning av rabatter. Alla planteringar ska hållas i gott skick.