Hyra

Betalning av hyra

Var rädd om ditt hyreskontrakt!

Hyresavtalet kan sägas upp om du dröjer med att betala hyran - särskilt om förseningen upprepas.
 

Tillträde till lägenheten

Enligt hyreslagen har hyresvärden rätt till tillträde till lägenheten för att se till den och utföra sådana förbättringsarbeten som inte kan skjutas upp.

Detta betyder naturligtvis inte att vi går in i någon lägenhet utan medgivande annat än i en ren katastrofsituation. Brf Vasa har till exempel inga \"huvudnycklar\" till bostäderna.
 

Uppsägningstider

Uppsägningstiden för en bostad är 3 månader. De tre månaderna börjar dock inte räknas förrän från närmast följande månadsskifte.

(Exempel: om hyresavtalet sägs upp den 20 januari så räknas uppsägningen från den 31 januari. Avtalet upphör alltså att gälla tre månader senare, dvs den 30 april).

Lägg märke till att uppsägningstider för biluppställningsplatser och lokaler inte är detsamma som för bostäder.

Då vi inte tillhör allmännyttan godkänner vi inga lägenhetsbyten mellan hyresgäster.
 

Uthyrning i andrahand

Det är INTE tillåtet att hyra ut lägenheten i andrahand utan styrelsens skriftliga medgivande. Om den i så fall hyrs ut möblerad eller omöblerad har ingen betydelse.

Garage och p-platser är inte tillåtna att hyra ut i andrahand. 
 

Tillstånd om uthyrning i andrahand måste alltid begäras i förväg och lämnas i så fall endast för kort tid. \"skäl\" måste finnas om tillstånd ska lämnas.

Hyresrätten kan förverkas av den som bryter förbudet. Det gäller även garage och p-platser.