droppande kranar och rinnande toalett

Om kranen droppar eller det rinner vatten i toaletten se till att åtgärda det snarast.