Garage

Det finns 18 garageplatser i området. Idag är alla uthyrda.

Det finns 68 P-platser utan el.

Det finns 20 P-platser med el. Idag är alla uthyrda

Om du vill ställa dig på kö för garage eller p-platser kan du kontakta oss i styrelsen via mail på brfvasa@gmail.com

P-plats kostar 250:-/månad

El stolpe kostar 300:-/månad

Garage 400:-/månad

Uppsägningstiden är 3 månader. Flyttar man från området blir uppsägningstiden månaden ut den månad man flyttar ut.

Det finns möjlighet att köpa ett tillfälligt parkeringstillstånd om man har gäster på besök. Det kostar 50:- för upp till tre dygn och 100:- för en vecka. Kontakta oss på brfvasa@gmail.com
om du vill köpa ett. 

Trafik & Parkering

Ditt bostadsområde ska vara så bil- och mopedfritt som det går. Därför är framkörning till husets entré bara tillåten vid sjuktransport eller för nödvändig av- och på/i- och urlastning. Lämna framför allt inte bilen utanför porten en längre stund. Minimal tomgångskörning gäller på gårdarna.

 

Bilparkeringen kontrolleras av ett anlitat företag (Q-park). Övervakningen betalas bland annat  genom avgifter från P-automaterna. De som får besök ansvarar för att denne parkerar på besöksparkeringen och inte på gårdarna där P-förbud råder.

 

På grund av brandrisk ska mopeder vid förvaring inomhus placeras i "lämpligt utrymme" (cykelrum). Vinterförvara dem med så lite bensin i tanken som möjligt.

 

P-rutorna och garagen i bostadsområdet är gjorda för personbilar. De rymmer sällan en husvagn eller stor husbil.
Föreningen har några större parkeringar avsedda för större fordon, hör av dig till föreningen vid behov av sådan.

BILVRAK eller AVSTÄLLDA fordon får inte parkeras i garage eller på P-platserna.

 

Bilreparationer

Reparera inte bilen på gården eller P-platsen så att du oljar ner eller skräpar till. "Friluftsverkstäder" som blir långvariga känns stökiga och störande för övriga boende. Det gäller också om omfattande reparationer görs i garagen.