Paraboler

Regler för parabolantenner

Reglerna är till för att förhindra att en olycka eller skada sker genom att något faller ner på grund av felaktigt eller dåligt uppsatta antenner eller att monteringen skadar någon del av huset, balkongen eller uteplatsen.

 

Föreningens generella regler är:

* Det får endast finnas 1 parabolantenn per lägenhet

* Antennen får endast monteras på den egna balkongen eller uteplatsen - inte på

   grannens

* Bultar för att montera parabolen får inte fästas i fasaden, i balkongens eller uteplatsens

  betong eller i fönsterkarm

* Det är inte tillåtet att borra hål i fönsterkarmen för att dra antennkabeln igenom

* Antennen eller någon del av dess tillbehör får inte hänga utanför balkongräcket

* Antennen får inte störa eller skymma sikten för grannarna

* Antennen ska vara fackmannamässigt monterad

 

Skador 

* Om det sker några skador på fastigheten står du för reparationen av skadorna

 

Övrigt

Om något arbete på huset ska ske, t.ex. en fasadrenovering, kan styrelsen begära att du tillfälligt tar ner antennen

 

Styrelsen kommer att med jämna mellanrum gå ut och inspektera hur det ser ut i området.