Renovering

Installera och bygga om!

Bygg INTE om, flytta INTE dörrar, fasta väggskåp mm inom lägenheten utöver vad som följer av hyreslagen och styrelsens medgivande. Inga arbeten får påbörjas innan styrelsen beslutat i ärendet. Arbetet ska göras fackmannamässigt och vara utfört senast 3 månader efter beslut. När arbetet är klart ska det anmälas till styrelsen för slutbesiktning av styrelsen utsedd person.

Anslutningar till ledningsnät skall utföras av behörig installatör. Det gäller tex när disk- eller tvättmaskin skall installeras, men det saknas \"förberett\" uttag för vatten, el och avlopp.

Sätter du in en spisfläkt måste du kontakta styrelsen innan för att få tillstånd.

Låt inte vattenslangen till disk- eller tvättmaskinen stå under ständigt tryck. Stäng säkerhetsventilen när du inte tvättar eller diskar. Kontrollera regelbundet att det inte läcker - titta även under och bakom maskinen och vid anslutningarna.