Renovering

Renovera och bygga om
Planerar du att göra om, byta ut/renovera köket och/eller badrummet och detta medför ingrepp i vatten, el och avlopp MÅSTE du ha styrelsens godkännande INNAN du påbörjar arbetet. För arbete i badrum behöver tidsplanen synkas med de som utfört reliningsjobbet så ta det i beaktning. 

Relining är detsamma som stambyte. Det gjordes i bottenplattorna i samtliga föreningens hus under 2019-2020. Vid renovering av badrum behöver relining göras från badrum och ner till bottenplattan, därav att de som utfört reliningen behöver utföra jobb.

Behörig installatör
Alla el-, vatten- och badrumsarbeten måste utföras av GODKÄNDA hantverkare/behörig installatör. Det gäller exempelvis när disk- eller tvättmaskin skall installeras, men det saknas \"förberett\" uttag för vatten, el och avlopp.

Lämna in vilka entreprenörer ni kommer att använda. Det räcker med handskriven lapp eller maila till: brfvasa@gmail.com 

Golvbrunn i badrummet
Observera att om du renoverar badrummet skall golvbrunnen bytas. Det är ett försäkringskrav och bostadsrättsinnehavaren står för kostnaden.

Bygg INTE om, flytta INTE dörrar, fasta väggskåp mm inom lägenheten utöver vad som följer av hyreslagen och styrelsens medgivande. Inga arbeten får påbörjas innan styrelsen beslutat i ärendet. 

Köksfläkt
Endast kolfilterfläkt får användas. Läs merr under Köksfält

Vatten till disk- och tvättmaskin

Låt inte vattenslangen till disk- eller tvättmaskinen stå under ständigt tryck. Stäng säkerhetsventilen när du inte tvättar eller diskar.

Kontrollera regelbundet att det inte läcker - titta även under och bakom maskinen och vid anslutningarna. 

Glöm inte att ha dropp-/läckageskydd

Tänk på dina grarnnar
Om du gör andra renoveringar som kan störa dina grannar, meddela dem gärna i förväg med en lapp i lådan.