Avtal / regler för hyra av föreningslokalen


Brf Vasa äger en gemensam föreningslokal (på baksidan av garagelängan) som är avsedd för föreningens möten samt privat uthyrning till medlemmar i föreningen. I lokalen får vistas högst 50 personer vid föreningens möten samt högst 30 personer vid pravat uthyrning.

Lokalen omfattar 1 rum med bord och stolar för ca 30 personer, samt ett litet pentry som är utrustat med kylskåp, frys, porslin/bestick, spishäll, micro samt kaffebryggare/vattenkokare. Handikappanpassad toalett finns.

1. Lokalen är avsedd för de boende inom Brf Vasa och får nyttjas för privata tillställningar. Ej för kommersiellt nyttjande, men kan användas för loppis, visningar och tillfällig försäljning. Lokalen får under inga omständigheter lånas ut till utomstående personer, såsom släktingar och vänner.

2. Bokningsförfrågan sker via brfvasa@gmail.com. Nycklar och deposition avhämtas/återlämnas av föreningens bokningsansvarig enligt överenskommelse.

3. Nycklar får endast kvitteras ut av låntagaren personligen, vid tveksamhet skall legitimation visas. Personer under 20 år får ej låna lokalen och ej heller vistas i lokalen utan att låntagaren är närvarande. Vid förlust av nyckel debiteras kostnad för ny låscylinder samt 4 nya nycklar, totalt 1.000:-

4. Den som lånar lokalen har strikt ansvar för all verksamhet som pågår i lokalen under lånetiden samt är till fullo ersättningsskyldig för förlust eller skada på inventarier samt att städning sker enligt punkt 7 nedan.  Föreningen förbehåller sig rätten att bestämma ersättningsanspråk efter besiktning som sker av utlåningsansvarig efter utlåning.

Vid akut skada kontakta fastighetsjour 010-4425000

5. Avgift för att hyra lokalen är 100:-/dygn + en deposition på 500:- skall erläggas tillsammans med avgiften till bokningsansvarig i samband med att nyckel kvitteras. Deponeringsavgiften återfås efter besiktning av lokalen.

6. Lokalen får nyttjas av privatpersoner mellan 10.00 - 23.00. Efter 23.00 skall lokalen vara tömd på personer, stängd och låst. Låntagaren är skyldig att iaktta sundhet och ordning enligt "hyreslagens" regler.

7. Lokalen skall återlämnas i städat, iordningställa möbler och utrustning enligt möbleringsschema samt se till att allt är stängt, släkt, låst och larmat. Städning skall vara klar senast kl. 10.00 dagen efter, även omgivningen utanför skall kontrolleras så ej flaskor, skräp etc. finns kvar. Det är ej tillåtet att lämna sopor utanför lokalen. Golvytor skall våtmoppas, möbler, bänkar etc skall torkas rena, sopor skall tömmas samt ingen "privat" utrustning lämnas kvar i lokalen.

8. Missbruk av låneregler innebär att möjligheten att ånyo få hyra lokalen är förbrukad.

Utformad och godkänd av styrelsen i Brf Vasa