Välkommen till Brf VASA i Sollentuna


Vill du renovera är du välkommen att göra så. MEN om du planerar att göra om, byte ut/renovera köket och/eller badrummet och detta medför ingrepp i vatten, el och avlopp  MÅSTE du ha styrelsens godkännande INNAN du påbörjar arbetet. Alla el, vatten och badrumsarbeten måste utföras av GODKÄNDA hantverkare. Lämna in vilka entreprenörer ni kommer att använda. Det räcker med handskriven lapp eller maila till: brfvasa@gmail.com 
Observera att om du renoverar badrummet skall golvbrunnen bytas. Det är ett försäkringskrav och bostadsrättsinnehavaren står för kostnaden.
Om du gör andra renoveringar som kan störa dina grannar, meddela dem gärna i förväg med en lapp i lådan.

 

Fastighetsskötare vid Brf Vasa: Christoffer

Telefon: 010-4425000

felanmalan.mail@hsb.se


Förvaltare HSB Norra
Fastighetsförvaltare: Aynur Haxverdiyeva
Förvaltningens e-postadress
E-post kundcenter61@hsb.se

Ekonomisk Förvaltare
HSB Norra Stor-stockholm

Telefon:010-4425000 (växel) 
 

Styrelsen Brf Vasa nås via post på:

Brf Vasa c/o Jarneman

Vasavägen 106A

192 69 Sollentuna

Mail: brfvasa@gmail.com

 

 Org. nr. 769612-4085

 

 

NYHETER

OBS! Viktigt!
Nytt bankgironummer till HSB:
5189-7775


Se vidare information här
genom att klicka


Rapport från filmning och spolning
Fräsning samt relining av liggande avlopp under huskroppen i längan Vasavägen 90-102 är genomförd.

Återvinningsguide
____________________
Uppgifter för kontakt med förvaltare: aynur.hax@hsb.se
HSB Norra
Fastighetsskötare Christoffer
Telefon: 010-4425000
Mail: felanmalan.mail@hsb.se
 
Ekonomisk Förvaltare
HSB norra stor-stockholm
se text nedan