Regler för utlåning av snickerilokal

1. Lokalen kan endast lånas av föreningens medlemmar och får ej vidareutlånas till annan.

2. Bokningsförfrågan sker via brfvasa@gmail.com. Nycklar avhämtas/återlämnas av föreningens bokningsansvarig enligt överenskommelse. Bokning kan ske upp till 7 dagar i sträck per gång.

3. Vid förlust av nyckel debiteras 1.000:- för cylinderbyte samt 4 nya nycklar.

4. Den som lånar lokalen har strikt ansvar för all verksamhet som pågår i lokalen under lånetiden samt är till fullo ersättningsskyldig för förlust eller skada på inventarier samt att städning sker enligt punkt 5 nedan. En deposition på 500:- skall lämnas innan nyckel kvitteras. Föreningen förbehåller sig rätten att bestämma ersättningsanspråk efter besiktning för förlust/skada eller bristfällig städning, som sker av utlåningsansvarig efter utlåning.

5. Efter lån av snickerilokal skall den städas, alla sopor bortfraktas, alla verktyg skall ligga på sin plats, enl. anslag i lokalen.

6. Lokalen får nyttjas mellan 08.00 – 22.00 och dörren skall alltid hållas stängd. Efter 22:00 skall lokalen vara tömd på personer, stängd och låst. Låntagaren är skyldig att iaktta sundhet och ordning så att kringboende inte störs.

7. Missbruk av låneregler innebära att möjligheten att ånyo få hyra lokalen är förbrukad.

Utformad och godkänd av styrelsen för Brf Vasa