Uppsägning av lägenhet

Om du planerar att flytta från din lägenhet ber vi att du läser igenom följande information.

Din uppsägning ska alltid vara skriftlig. Du lämnar eller skickar den till Brf Vasa c/o Jarneman, Vasavägen 106A, 192 69 Sollentuna så skickar vi den vidare till förvaltaren. Du kan även maila in din uppsägning på brfvasa@gmail.com.

När vi fått in din uppsägning så bekräftar vi den till dig skriftligen eller via mail. Sedan bokas en tid för besiktning av din lägenhet. Vår fastighetsförvaltare kommer vid besiktningen hem till dig för att kontrollera lägenhetens skick.

Nycklarna lämnar du senast kl. 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphört. Om månadsskiftet är under en helg så ska nycklarna istället lämnas in kl. 12.00 närmast kommande vardag. Nycklarna lämnar du till fastighetsskötaren eller styrelsen enligt överenskommelse.

OBS! Tänk på att säga upp ditt elabonnemang samtidigt som ditt hyreskontrakt.