Reparation & underhåll

Vad får du göra i din lägenhet?

Enligt hyreslagen får du som hyresgäst göra mindre förbättringsarbeten i din lägenhet. Det innebär att du tex får:

  • måla och tapetsera
  • sätta upp kakel ovanför diskbänken
  • byta innerdörrar och handtag
  • sätta upp persienner
  • byta ut golvlister

Du får däremot INTE göra större ingrepp i lägenheten och inredningen, tex ta bort eller sätta upp väggar, riva ut fast inredning osv.

 

Ett krav är dock att arbetena är fackmannamässigt utförda och att färg- och materialval är normala och kan accepteras av envar. Vid uppsägning av lägenheten sker en besiktning. Arbeten som då bedöms utförda på ett icke fackmannamässigt sätt kommer då att noteras. Du kan, under uppsägningstiden, göra om arbetet själv, i annat fall debiteras du kostanden för återställningen.

 

När du flyttar kan du inte kräva att få ersättning, varken av Brf Vasa eller nästkommande hyresgäst, för de renoveringar du själv utfört under den tid du bott i lägenheten.

 

Spar alltid det du byter ut om du behöver återställa inredningen i lägenheten vid avflyttning.