Hyra ut i andra hand

För att få hyra ut i andra hand måste du som hyresgäst lämna in en ansökan till Brf Vasa och få styrelsens godkännande till uthyrningen. Tillstånd kan lämnas om du på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort eller särskilda familjeförhållanden eller jämförbara förhållanden har beaktningsvärda skäl för uthyrning och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke.

 

En andrahandsuthyrning är alltid av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas för 1 år i taget. Observera att det är dina skäl för uthyrningen som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktning.

 

Om du köpt en villa eller bostadsrätt eller hyr annan lägenhet, godkänns inte begäran om andrahandsuthyrning av lägenhet för exempelvis provboende då det är att anse som ett förvärv av långsiktig karaktär.

 

Vid en andrahandsuthyrning är det viktigt att veta att ansvaret för lägenheten alltid ligger hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötsel av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar mm.

 

Andrahandshyresgästen får inte heller ha ett eget hyresavtal med Brf Vasa. Om så är fallet måste detta avtal sägas upp.

 

Om Brf Vasa upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd sägs hyresavtalet upp och innehavaren fråntas sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder ju på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet som bostad, vilket ger rätt till uppsägning.