Vi i styrelsen

Helene Jarnemar (ordförande)

Vasavägen 106 A

Bernt Andersson (vice ordförande)
Vasavägen  112 B

Inger Larsson (kassör)
Vasavägen 134 A

Ulla Gustavsson (sekreterare)
Vasavägen 40 A

Gunilla Åsberg (ledamot)

Vasaägen 128 A
 

Pietro Nilsson Toracca (ledamot)
Vasavägen 128 B

Helen Kreutz-Bolander (ledamot)
Vasavägen 110 A

Bo Hansson (ledamot)
Vasavägen 96 B
 
 

Önskar du komma i kontakt med styrelsen maila på: brfvasa@gmail.com

 

 

 

Om du är intresserad av att \"dra ditt strå till stacken\" med arbete i styrelsen. Kontakta någon av oss ovan.

 

Styrelsen önskar också komma i kontakt med medlemmar som kan hjälpa oss med yrkeskunskap eller annat som kan vara bra för vår förening!