Hemförsäkring

En hemförsäkring ger familjen trygghet. Inte bara vid inbrott utan även om du drabbas av vatten-, rök- och brandskada. Om du själv eller någon annan är vållande har ingen betydelse. Du behöver i båda fallen en hemförsäkring.

Försäkringsbolaget betalar då dina merkostnader för flyttning och extra bostad medan lägenheten repareras. Det gäller även för dina merkostnader på grund av fukt- och mögelskador.

För bostadsrättsinnehavare behövs även ett s.k. Bostadsrättstillägg i försäkringen