Bortrest

Du som bor ensam och sällan brukar vara hemifrån någon längre tid tänker kanske resa bort några dagar?

Då kan du för säkerhets skull berätta om det för din granne och/eller dina närmaste vänner så att ingen tror att det hänt dig något - tex att du blivit sjuk.

Brf Vasa kommer för säkerhets skull be polisen om hjälp när vi befarar att en hyresgäst på grund av sjukdom eller olycksfall ej förmår öppna dörren. Det kan kännas tryggt för dig att känna till.

 

 

Centralantenn

Anslutning till fastighetens radio- och TV-kabelnät ska ske med sådan kabel att ljud och bild hos grannar inte störs. Om du använder fel antennsladd eller installerar apparater som gör att vi måste undersöka centralantennnätet får den som orsakat felet också stå för kostnaden.

 

Tänk på att egna parabolantenner inte får monteras på våra fastigheter!

 

 

Förrådsutrymmen

Bensin och brandfarliga föremål får inte förvaras i förråden eller på balkonger och uteplatser. Belamra heller inte förråden med papper, kartonger och annatr brandfarligt. I förekommande fall anmodas ni att städa upp i förrådet.

Håll ditt förråd låst även om det är tomt. Annars kanske någon annan använder förrådet, vilket kan ge problem vid flyttning. Bygg inte om eller täck för väggarna i förrådet. Dra inte in elektrisk sladd.

 

 

Kranar, element

Dröj inte med att säga till om fel uppstår i lägenheten. Det gäller inte minst dropp och läckage. Låter du bli att anmäla fel kan du i värsta fall bli ersättningsskyldig för följderna (tex vid vattenskada).

 

 

Lek gärna

 - men förstör inte

 

Låt inte barnen leka i tvättstugan och källaren! Se till att de är rädda om träd, buskar, blommor och gräsmattor. Det tar lång tid innan förstörda plangteringar åter blir fina.

Låt dem inte cykla på bilparkeringen, både för barnens och för fordonens skull. Barn och vuxna ska plocka upp efter sig. Föregå med gott exempel genom att inte kasta skräp och fimpar runt huset. Säg till dem som förstör!

Brf Vasa kommer att kräva ersättning efter åverkan. Föräldrar kan göras ansvariga för sina barns klotter och skadegörelse.

 

Buller & bång - Fest & musik

Buller & Bång

Den som bor i flerfamiljshus måste (som alla andra) både ta hänsyn och visa förståelse. Det finns visserligen inget exakt klockslag för när det ska vara tyst i huset. Däremot gäller regeln att man inte ska störa sina grannat - vare sig det är dag eller natt.

 

 

Fest & Musik

Var försiktig med häftigt ljud. Ska du ha fest med dans och musik kan du kanske i förväg tala med dina grannat. Tänk också på att du kan störa genom att låta radion flöda för öppna fönster. Det finns folk med annan smak än du. Det finns också de som är sjuka eller behöver vila under dagen, det finns dom som jobbar natt och behöver sova på dagen.